Саякат иши жана гид кызматы бөлүмүнүн «Туризм» билим багытынын илимий изилдөө иштери окутуучулардын индивидуалдык пландарына ылайык жүргүзүлөт. Илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктары илимий конференцияларда сунулуп, улуттук жана эл аралык илимий журналдарда басылууда. Окутуучулар жана ошондой эле студенттер ар кандай илимий жана илимий-практикалык конференцияларга активдүү катышууда. 

Саякат иши жана гид кызматы бөлүмүнүн «Туризм» багытынын илимий-изилдөө иштери негизинен эки багытта жүргүзүлүп жатат. Биринчиси, дүйнөлүк экономиканын ааламдашуу шартында улуттук туризм тармагынын өсүү жана туруктуу өнүгүү жолдорун макроэкономикалык аспектилерде изилдөө, экинчиси, саякат уюштуруу ишканаларынын өнүгүүсүн жана көйгөйлөрүн микроэкономикалык көз карашта анализдөө болуп саналат.

Биринчи багыт боюнча, т.а. дүйнөлүк экономиканын ааламдашуу шартында улуттук туризм тармагынын өсүү жана туруктуу өнүгүү жолдорун изилдөө боюнча илимий изилдөө иштери эл аралык (долбоорлордун алкагында), республикалык деңгээлде жана ошондой эле регионалдык өнүгүү проблемаларынын контекстинде каралып ишке ашырылууда. Мисалы, эл аралык “Education in the field of innovation and sustainable tourism in Kyrgyzstan, Georgia and Norway” (CPEA-2011/10017) долбоорунун алкагында Кыргызстандагы аңчылык туризмдин жергиликтүү калктын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө тийгизген таасирин изилдөө максатында бөлүм башчысы, доц. м.а., э.и.к. Бакыт Турдумамбетовдун координациясынын негизинде Норвегиялык жана Түркиялык окумуштуулар менен биргеликте 2013-2015-жж. изилдөө жүргүзүлүп, анын натыйжасында «Local opinions on trophy hunting in Kyrgyzstan» аттуу илимий макала эл аралык Туруктуу туризм боюнча журналда (Journal of Sustainable Tourism) 2018-жылы англис тилинде жарык көрдү. Ошондой эле бөлүмдүн доц. м.а., э.и.к. Бакыт Турдумамбетов 2015-жылы 19-21-ноябрда Түркияда өткөн «Түрк дүйнөсүнүн биринчи туризм симпозиумуна» активдүү катышып, ал жерде сунулган «Потенциал развития халяль туризма в Кыргызстане» аттуу билдирүүсү симпозиумдун илимий кеңеши аркылуу жактырылып, жарыяланган. Э.и.к. Б.Турдумамбетовдун Кыргызстандын туризм тармагы боюнча дагы бир изилдөөсүнүн натыйжасы болуп 2014-жылы август айында «International Journal of Liberal Arts and Social Science» журналында жарыяланган англис тилиндеги «Tourism Development in the Post-Soviet and Post-Revolutionary Country: A Case Study of Kyrgyzstan» аттуу макаласы саналат.

Ал эми экинчи багыт боюнча, т.а. саякат уюштуруу ишканаларынын өнүгүүсүн, көйгөйлөрүн микроэкономикалык көз карашта анализдөө туристтик ишканалардын дээрлик бардык түрлөрүн камтып, саякат уюштуруу фирмаларынан тартып айрым жайгаштыруу жайларына чейинки форматтарда изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Мисалы, доц. м.а.,доктор (Ph.D.) Толга Гөктүн Түркиядагы яхталык туризм боюнча изилдөөсүнүн натыйжасы болуп 2016-жылы «ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi» журналында жарыяланган түрк тилиндеги «Bölgesel Kalkınmada Yat Turizminin Rolüne İlişkin Yerel Halkın Bakışı: Taşucu Örneği» аттуу макаласы саналат.

Бөлүмдүн ага окутуучусу Анипа Сулайманкулова 2013-жылдын июль айында Австриянын борбор шаарында «Вена – шаардын актуалдуу портрети» аттуу семинарга катышып, аны менен катар Германиядагы Мюнхен шаарында Гёте институтунун «Немис тилин үйрөтүүнүн методикасы жана дидактикасы» жана ошол эле жылы август айында Италиянын Боцен шаарында немис тил окутуучуларынын XV-Эл аралык конгрессине активдүү катышкан.

Кыргыз элинин маданий баалуулуктарын туристтик ресурс катары изилдөөлөр бөлүмдүн ага окутуучусу, фил.и.к. (PhD) Уланбек Алимов тарабынан жүргүзүлүп келүүдө. Мисалы, У.Алимовдун «Коркут Aтa жaнa aзыркы aкындык өнөрдө импровизaциялык aкт» аттуу изилдөөсү Түркиянын Измир шаарында 2015-жылдын 19-23-октябрында болуп өткөн «Деде Коркут жaнa түрк элдери, 3-эл aрaлык түрк элдеринин мaдaнияты конгрессинде» сунулган. Мындан сырткары «Кыргыз элдик оозеки мaдaниятындaгы сaлттaр» аттуу илимий макаласы, Эскишехир облaсттык aкимчилигинин "Эски Жaңы" мaдaният журнaлында, 2013-жылы феврaль айында жарыяланган. Кыргыз aкындык өнөрү тууралуу илимий доклады, 4-түрк элдеринин aкындaр фестивaлын алкагында 2013-жылы май айында Казахстандын Түркистaн шaaрында талкууга алынган.