Аты Док. Ulanbek ALİMOV
Э-куржун ulanbek.alimov@manas.edu.kg
Кабинет 104
Телефону 00996 312 49 27 52 (1127)
Сабактар

TRO-438 : ТУРИЗМ СОЦИОЛОГИЯСЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

STR-441 : ЖЕРГИЛИКТҮҮ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮК (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

STR-440 : ДИНДЕРДИН ТАРЫХЫ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

STR-444 : МУЗЕЙ УЮШТУРУУ ИШИ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

STR-210 : КЫРГЫЗСТАНДЫН ТУРИЗМ ГЕОГРАФИЯСЫ (КУРСТУК ИШ) (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

STR-222 : КЫРГЫЗСТАН БОЮНЧА ОКУУ ТУРУ-II (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

TRO-531 : ТУРИЗМ ЖАНА АНТРОПОЛОГИЯ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-546 : ТУРИЗМ СОЦИОЛОГИЯСЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

STR-245 : МИФОЛОГИЯ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

STR-347 : ИСКУССТВО ТАРЫХЫ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

STR-351 : КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

STR-348 : ТУРИЗМДИН СОЦИОЛОГИЯСЫ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

Резюме

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Yıl

Üniversite

Lisans

Türkoloji

1993-1999

Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkoloji Fakültesi

Yüksek Lisans

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

2000-2003

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir-Türkiye

Doktora

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

2003-2010

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir-Türkiye

 

 

Илимий иштери

 

Yüksek lisans tezi başlığı ve tez danışmanı:

Kırgızistan'da akınlar ve akınlık geleneği, Prof Dr. Fikret Türkmen

Doktora tezi başlığı ve tez danışmanı:

Kırgız aytışları, Prof. Dr. Kemal Yüce

AKADEMİK UNVANLAR:

Görev/Unvan

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir-Türkiye

2007-2010

Öğr. Gör. Dr.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Bişkek – Kırgızistan

2010’den başlayarak

Yrd. Doç. Dr.

 

 

Doç. Dr.

 

 

Prof. Dr.

 

 

 

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ:

Yüksek Lisans:

 1.  Atilla ARABACI, Köroğlu Destaninda Seyislik, Sınçılık, Sayapkerlik Ve Günümüz Kırgızistan’daki Uygulamalar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek, 2013
 2. Ali ihsan ÇEVİK,  Kırgız Kültüründe Ninni Söyleme Geleneği’nin Araştırılması, , Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek, 2014

 

​Yabancı Dil Becerileri (1 temel, 5 ileri seviyeyi temsil eder)

Dil

Okuma

Konuşma

Yazma

İnglizce

+

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLAR

MAKALELER:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Ulanbek ALİMOV (2005) Kırgız Sözlü Geleneği ve Bu Geleneğin Temsilcileri, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Matbaası, 2005, s. 29–45,  İzmir-Türkiye;
 2. Ulanbek ALİMOV (2008), Çetin Cumagulov, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt. VI, Sayı. 1, Yaz, 2008, s. 1–9, İzmir- Türkiye;
 3. Ulanbek ALİMOV (2013), Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası Özel Sayısı, Kırgızistan maddesi, Eylül Ekim 2013, Sayı 54, s 1674-1683, Ankara- Türkiye;
 4. Ulanbek ALİMOV (2013), Kırgız Sözlü Kültür Geleneği, Eskişehir Valiliği “Eski Yeni” aylık şehir kültürü dergisi, Şubat 2013, s.2-16, Eskişehir-Türkiye;

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1. Ulanbek ALİMOV (2006) Kurmanbek Destanındaki Motifler Üzerine Bir Deneme, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9–15 Nisan 2006, İzmir;
 2. Ulanbek ALİMOV (2006) “Kırgız Akınlık Geleneği Üzerine Bir Değerlendirme”, Kültür Bakanlığı VII.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran–1 Temmuz 2006, Gaziantep- Türkiye;
 3. Ulanbek ALİMOV (2007)  Şekillerine Göre Kırgız Atışmaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23–26 Ekim 2007, Isparta-Türkiye;
 4. Ulanbek ALİMOV (2008) Safahat ve İlköğretmen, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 19–22 Kasım 2008, Burdur-Türkiye;
 5. Ulanbek ALİMOV (2010) Deyim, Oyun, Masal ve Atışmalarda Yer Alan Bir Şekil Değiştirme Motifi Üzerine, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9–15 Nisan 2010,  İzmir- Türkiye;
 6. Ulanbek ALİMOV (2013), L. Gumilev Avrasya Üniversitesi ve Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Dünyasının Ortak Değeri Nasreddin Hoca ve Onun Türk Mizanındaki Yeri” konulu sempozyumu, 28-29 Mart 2013, "Kırgızlarda Mizah Türleri ve Bu Türler İçerisinde Apendi'nin Yeri",  Astana-Kazakistan;
 7. Ulanbek ALİMOV (2013), “Tarihî Roman ve Romanda Tarih” Sempozyumu, 7-8-9 Kasım 2013 tarihinde, Efsaneye Dönüşen Bazı Tarihi Olayların “Köçmöndör Kagılışı” Tarihi Romanında Yer Alması”, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul-Türkiye;
 8. Ulanbek ALİMOV (2013), “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында” аттуу II эл аралык илимий жыйын, 15-17-ноябрь 2013-жыл, “Кыргыздын Байыркы Улуттук Оюну Улaк Тaртыштын Түрлөрү Жана Ага Жараша Уюштуруу Эрежелери”, Бишкек шаары;
 9. Ulanbek ALİMOV (2013), Kırgız Akınlık Geleneği, 4.Türk Dünyası Âşıklar Şöleni, 3-5 Mayıs 2013, Türkistan-Kazakistan;
 10. Ulanbek ALİMOV (2014), I. Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Kongresi, 3-5 Nisan 2014, “Kurmanbek Destanında Devlet Geleneğiyle ilgili Motifler Üzerine”, KTMÜ-Bişkek-Kırgızistan;
 11. Ulanbek  ALİMOV  (2014), Süleyman Dağı Örneğinde Efsanelerin İşlevlerinin Araştırılması Üzerine, “Süleyman Dağı – Barışın ve Anlayışın Sembolü” Konulu Bilimsel ve Uygulamalı Konferansı, 2-6 Ekim 2014, Oş-Kırgızistan;
 12. Ulanbek ALİMOV (2015), Korkut Ata ve Günümüz Kırgız Akınlık Geleneğinde İcra Ortamı," Dede  Korkut  ve  Türk Dünyası" konulu III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi 19-23 Ekim 2015, İzmir – Çeşme, Türkiye;
 13. Ulanbek  ALİMOV  (2016), Türkiye  Kırgızistan Eğitim, Bilim ve Kültürel ilişkileri (1992-2012), Dr. Kadri Ağgün ile birlikte hazırlandı, “Uluslararası Türk Dünyası’nda İlmi Araştırmalar Sempozyumu”, 29-31  Mayıs  2016, Calal-Abad Kırgızistan;
 14. Ulanbek  ALİMOV  (2016),  Çelik-Çomak  Ve  Çikildek  Oyunlarının  Karşılaştırmalı  Analizi,  Dr.  Kadri  Ağgün  ile  birlikte,  Türk  Halklarının  Geleneksel  Spor  Oyunları,  Iı.  Uluslararası  Sempozyumu, 27-28  Ekim  2016, Bişkek-Kırgızistan;
 15. 17. Ulanbek  ALİMOV  (2016), Kırgızların  Beslenme Kültürü Ve Kök Börü Oyunu (Кыргыздaрдын Тaмaктaнуу Мaдaнияты Жaнa Көкбөрү Оюну), Sapargül Turdubekova İle Birlikte Hazırlandı, Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, II.  luslararası  Sempozyumu, 27-28 Ekim 2016, Bişkek-Kırgızistan;
 16. Ulanbek ALİMOV, Kırgızistan’da Yapılan Kırgız Köroğlu Anlatmaları İle İlgili Çalışmaların Dünü, Bugünü, Yarını, “Bolu’dan Türk Dünyasına; Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı, 15-16 Eylül 2017, Bolu-Türkiye;
 17. Ulanbek ALİMOV, “Gelenekten Geleceğe Kökbörü Oyunu”, “Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Sporlar-Oyunlar Sempozyumu”, 8-10 Aralık 2017, Kahramanmaraş-Türkiye;

Ulusal  hakemli  dergilerde  yayınlanan  makaleler 

Ulusal  bilimsel  toplantılarda  sunulan  ve  bildiri  kitabında  basılan  bildiriler 

 

Makale  Çevirileri: 

 1. Karboz  DIYKANOV  (Çeviren:  Ulanbek  ALİMOV-Cıldız  ALİMOVA),  “Baytursunov’un  125.  Yıl  Dönümüne  Armağan:  Kırgız  Dili  ve  Akmat  Baytursunov”,  Türk  Dünyası  İncelemeleri  Dergisi  /  Volume  5/2  Winter  2005,  Bornova-İzmir, Türkiye;
 2. Saparaliyev  Döölötbek,  Kırgız  Türk  Kültürel  ve  Siyasi  İlişkilerinin  Tarihi  (XIX  Yüzyılın  sonu  XX  yüzyılın  başlangıcı),  Turkish  Studies  /  Türkoloji  Arastırmaları  Dergisi,  2/2  Bahar  2007  Sayısı,  s.  545–550, Ankara- Türkiye;
 3. Cigitov  Salican,  Kırgız  Yazı  Dilinin  Ortaya  Çıkması  Ve  İlk  Edebi  Örnekler,  Ege  Üniversitesi  Türk  Dünyası  Araştırmaları  Enstitüsü  Türk  Dünyası  İncelemeleri  DergisiCilt.  VISayı.  1,  Yaz2006,  s.  521–525,  İzmir- Türkiye;
 4. Saparaliyev  DöölötbekKırgızlar  ile  Orta  Asya  Halklarının  Birlikte  Cungar  Hanlığının  İstilalarına  Karşı  Verdikleri  Mücadeleler  (XVII  Yüzyıldan  XVIII  Yüzyıla  Kadar),  Ege  Üniversitesi  Türk  Dünyası  Araştırmaları  Enstitüsü  Türk  Dünyası  İncelemeleri  DergisiCilt.  VI,  Sayı.  1Yaz 2006,  s.  209–220, İzmir- Türkiye;
 5. Viktor  Yakovleviç  Butanayev ve İ.İ Butanayeva,  Prof.  Dr.  Fikret  Türkmen  Armağanı,  Kanyılmaz  Matbaası,  İzmir,  2005  s.  143-147  (Akt.  Ulanbek  Alimov) İzmir- Türkiye;

 

Diğer  Makaleler:

 

KİTAPLAR

Kitap  Yazarlığı:

 

 1. Kırgız Destanları: Kurmanbek Destanı” TDK  yayınları, 2013, Ankara-Türkiye;
 2. Kırgız Destanları: Seyitbek Destanı”, TDK yayınları, 2013, Ankara-Türkiye;

 

Kitap  Bölüm  Yazarlığı:

 1. Komisiyon,  Alimov,  U,.  (2017).  Türk  Tarihinden  Seçme  Şahsiyetler,KTMÜ  Yayınları, s.390-398, Bişkek – Kırgızistan;

 

Çeviri  Kitaplar:

Kitap  Editörlüğü:

 

DİĞER  BİLİMSEL  FAALİYETLER:

Paneller:

Semnerler: 

 

TV  ve  Radio  Programları:

 

 1. Türklerde  Spor  Kültürü  -  Ortak  Miras  -  TRT  Avaz https://www.youtube.com/watch?v=_obBg5Ysq8g

 

PROJELER 

 

1.    Kırgızistan  Türkiye  Manas  Üniversitesi    Bilimsel  Araştırma  Projeleri  Biriminin  2015.SBE.06  kodluu,  "Türk  Tarihinden  Seçme  Şahsiyetler"  adlı  projesinde  araştırmacı  olarak  yer  almıştır..  (Tamamlanmış  Proje), Bişkek – Kırgızistan;

2.    Türk  Dünyası  Destanlarının  Tespiti,  Türkiye  Türkçesine  Aktarılması  Ve  Yayımlanması  Projesi  (Tamamlanmış  Proje), Türk Dili Kurumu, Ankara-Türkiye;

 

İDARİ  GÖREVLER 

 

BİLİMSEL  VE  MESLEKİ  KURULUŞLARA  ÜYELİKLER

 

ÖDÜLLER  &  SERTİFİKALAR: