Аты Доц.док. Гүнтекин Шимшек
Э-куржун guntekin.simsek@manas.edu.kg
Кабинет TOYO-203
Телефону 492786 (2117)
Сабактар

STR-445 : ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГИ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

TRO-500 : МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-501 : МЕЙМАНКАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНДӨ КОМП.ТЕХНОЛОГИЯЛАР (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-553 : ЭЛЕКТРОНДУК ТУРИЗМ ПРАКТИКАЛАРЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

STR-301 : ТУРИЗМДЕГИ ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

STR-318 : ТУРИСТТИК-РЕКРЕАЦИЯЛЫК ДОЛБООРЛОО (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

Резюме

EducationEducation

Илимий иштери

Publications

Publications