1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BES-111 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
VET-101 АНАТОМИЯ I 5 ( 3 - 4 ) 7 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
VET-103 БИОЛОГИЯ ЖАНА ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-105 МЕДИЦИНАЛЫК ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
VET-107 МЕДИЦИНАЛЫК ФИЗИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-111 БИОТЕХНОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-113 ВЕТЕРИНАРДЫК ГЕНЕТИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-115 ВЕТЕРИНАРИЯ ТАРЫХЫ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
VET-132 АЙБАНДАРДЫН ЖҮРҮШ-ТУРУШУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-102 АНАТОМИЯ II 5 ( 3 - 4 ) 8 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
VET-122 ГИСТОЛОГИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-124 БИОХИМИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-126 ФИЗИОЛОГИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-128 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
VET-130 МАТЕМАТИКА ЖАНА БИОСТАТИСТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BES-112 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-221 ГИСТОЛОГИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-223 ФИЗИОЛОГИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-225 БИОХИМИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-227 МИКРОБИОЛОГИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
VET-229 ИММУНОЛОГИЯ ЖАНА СЕРОЛОГИЯ 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
VET-231 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
VET-237 ПОПУЛЯЦИЯЛЫК ГЕНЕТИКА 1 ( 1 - 0 ) 2 ТС Түшүр
VET-239 ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК АЙБАНДАРДЫ СОЮУ ЖАНА ЭКЗЕНТЕРАЦИЯСЫ 1 ( 0 - 2 ) 1 ТС Түшүр
VET-241 ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ 1 ( 0 - 2 ) 1 ТС Түшүр
VET-243 ГИСТОЛОГИЯ ТЕХНИКАСЫ ЖАНА МИКРОСКОПИЯ 1 ( 0 - 2 ) 1 ТС Түшүр
VET-245 ТКАНЬ ПРЕПАРАТТАРЫН ДАЯРДОО ЫКМАЛАРЫ 1 ( 0 - 2 ) 1 ТС Түшүр
VET-233 КУРАКТЫК ФИЗИОЛОГИЯ 1 ( 1 - 0 ) 2 ТС Түшүр
VET-235 БАКТЕРИЯЛАРГА КАРШЫ ПРЕПАРАТТАР ЖАНА ИММУННОПРОФИЛАКТИК 1 ( 1 - 0 ) 2 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-222 ТОПОГРАФИЯЛЫК АНАТОМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-224 МИКРОБИОЛОГИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-226 ФАРМАКОЛОГИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-228 ЖАЛПЫ ПАРАЗИТОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-230 ВЕТЕРИНАРДЫК ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-232 МАЛ БАГУУ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
VET-234 ЭТНОВЕТЕРИНАРИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MYD-202 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 Кыргыз тили жана адабияты IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
VET-236 КУШТАРДЫН ФИЗИОЛОГИЯСЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-238 ЛАБОРАТОРИЯЛЫК АЙБАНДАРДЫ ӨСТҮРҮҮ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-240 ВЕТ. МЕДИЦИНА Ж-А КООМЧУЛУК М-Н БАЙЛАНЫШ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-242 МАЛКАНАЛАР Ж-А АЛАРДЫН ГИГИЕНАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 ТС Түшүр
VET-244 ВЕТЕРИНАРИЯ КЕСИБИНДЕ БИОСТАТИСТИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
VET-321 ЭМБРИОЛОГИЯ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
VET-323 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-325 ВИРУСОЛОГИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-327 ЭНТОМОЛОГИЯ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
VET-329 МАЛ ЧАРБА ЭКОНОМИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-331 ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-333 ЗООТЕХНИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-335 ТОЮТ ГИГИЕНАСЫ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-337 ФАРМАКОЛОГИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-339 КЛИНИКАЛЫК ФАРМАКОЛОГИЯ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-341 ЭКЗОТИКАЛЫК АЙБАНДАРДЫН ИНФЕКЦ. ЫЛАҢДАРЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-343 АЛЬТЕРНАТИВДҮҮ КУШТАРДЫ ӨСТҮРҮҮ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-345 ПАРАЗИТТЕРГЕ КАРШЫ ПРЕПАРАТ-Р Ж-А АЛАРГА ТУРУКТУУЛУК 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-347 ИШКЕРДҮҮЛҮК 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-349 ТОЮТТАРДЫ КОНСЕРВАЦИЯЛОО ЫКМАЛАРЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
VET-332 ВИРУСОЛОГИЯ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-334 ПАТОЛОГИЯЛЫК ФИЗИОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-336 ПРОТОЗООЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-338 АЙБАНДАРДЫ ТОЮТТАНДЫРУУ Ж-А БАЙЛАНЫШТУУ ООРУЛАР 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-340 ЗООТЕХНИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-342 АЙБАНДАРДЫН СЕЛЕКЦИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-344 ОПЕРАТИВДИК ХИРУРГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-346 КЛИНИКАЛЫК ДИАГНОСТИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-348 КЛИНИКА I 2 ( 0 - 4 ) 4 МC Түшүр
VET-350 ААРЫЧЫЛЫК 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-352 КОМП.ПРОГРАММА-ДЫ КОЛДОНУУ М-Н РАЦИОН ТҮЗҮҮ ЫКМА-РЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-354 ВЕТЕРИНАРИЯДАГЫ ПАРАЗИТТЕРГЕ КАРШЫ ПРЕПАРАТТАР 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-356 ӨНД.МАЛ.ЧАРБ. НАЧАР ТОЮТТАН. КЕСЕП.КЕЛИП ЧЫККАН ООРУЛАР 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-358 МАЛ ЧАРБАСЫНДА ДОЛБОРЛОО 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
VET-431 ЖЕКЕ ПАТОЛОГИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-433 АЗЫК-ТҮЛҮКТҮН ГИГИЕНАСЫ Ж-А КӨЗӨМӨЛ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-435 ВЕТ. МЕДИЦИНА Ж-А КАЛКТЫН ДЕН-СООЛУГУ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
VET-441 АКУШЕРСТВО ЖАНА ГИНЕКОЛОГИЯ I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
VET-437 ИЧКИ ООРУЛАР I 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
VET-439 ХИРУРГИЯ I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
VET-443 РАДИОЛОГИЯ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
VET-445 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ - РЕАНИМАЦИЯ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
VET-447 ТОКСИКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-449 КЛИНИКА II 4 ( 0 - 8 ) 6 МC Түшүр
VET-451 АЗЫК-ТҮЛҮК ӨНДҮРҮҮ САНИТАРИЯСЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-453 МАЛ ӨНДҮРҮМ-ДӨГҮ ДАРЫ-ДАРМЕКТЕРДИН КАЛДЫКТАРЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-455 ПАРАЗИТАРДЫК ЗООНОЗДОР 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-457 ВИРУСТУК Ж-А БАКТЕРИАЛДЫК ЗООНОЗДОР 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-459 АЙБАНДАРДЫ ОРГАНИКАЛЫК ТОЮТТАНДЫРУУ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
VET-432 ЖЕКЕ ПАТОЛОГИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-436 СҮТТҮН ГИГИЕНАСЫ Ж-А ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-434 ЭТТИН ГИГИЕНАСЫ, ЭКСПЕРТИЗАСЫ Ж-А ТЕХНОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
VET-438 КУШТАРДЫН ООРУЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-440 ИЧКИ ООРУЛАР II 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
VET-442 ХИРУРГИЯ II 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
VET-444 АКУШЕРСТВО ЖАНА ГИНЕКОЛОГИЯ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-446 КЛИНИКА III 4 ( 0 - 8 ) 6 МC Түшүр
VET-448 ЭТ ЖАНА СҮТ ӨНДҮРҮМДӨРҮН ӨНДҮРҮҮ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-450 ЧӨЙРӨ ТОКСИКОЛОГИЯСЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-452 ОНКОЛОГИЯ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-454 ЭТ ӨНДҮРҮМДӨРҮНҮН ГИСТОЛОГИЯСЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-456 СПОРТ ЖЫЛКЫЛАРЫНДА ДОПИНГ-АНАЛИЗ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
9 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
VET-531 ИЧКИ ООРУЛАР III 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
VET-533 МАММОЛОГИЯ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
VET-535 УРУКТАНДЫРУУ ЖАНА ЖАСАЛМА УРУКТАНДЫРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
VET-537 ТРАВМАТОЛОГИЯ ЖАНА ОРТОПЕДИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-539 АЙБАНДАРДЫ СОЮУ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
VET-541 АЯКТАРДЫН ООРУЛАРЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
VET-543 ЖЕКЕ ОПЕРАТИВДИК ХИРУРГИЯ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
VET-545 КӨЗ ООРУЛАРЫ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-547 ВЕТЕРИНАРИЯ МЫЙЗАМДАРЫ Ж-А СОТТУК ЭКСПЕРТИЗА 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
VET-549 КЛИНИКА IV 4 ( 0 - 8 ) 6 МC Түшүр
STJ-501 КЕСИПТИК ПРАКТИКА (ЖАЙКЫ СТАЖ) 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
VET-505 ХИРУРГИЯ III 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
VET-509 ТРАВМАТОЛОГИЯ ЖАНА ОРТОПЕДИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
VET-551 АКВАКУЛЬТУРАЛАР Ж-А АЛАРДЫН ООРУЛАРЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-553 ААРЫ ООРУЛАРЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 ТС Түшүр
VET-555 КӨБӨЙҮҮ БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 ( 0 - 2 ) 1 ТС Түшүр
VET-557 КУШТАРДА ЖАСАЛМА УРУКТАНДЫРУУ 1 ( 0 - 2 ) 1 ТС Түшүр
VET-559 ҮЙ АЙБАНДАРЫН ЖАСАЛМА УРУКТАНДЫРУУ 1 ( 0 - 2 ) 1 ТС Түшүр
10 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
VET-502 ИНТЕРНАТУРА 15 ( 0 - 30 ) 27 МC Түшүр
DES-500 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-502 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы