Аркага
8 Март 2021

MJAVL, "Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences",2020 2. Sayısı Yayınlanmıştır


https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjavl

 

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences

ISSN 1694-7932 | e-ISSN 1694-7932 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi |

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences (MJAVL), tarım, veteriner ve yaşam bilimleri alanlarındaki özgün araştırma makaleleri ile sınırlı sayıda derleme kabul edilmektedir MJAVL, hakemli bir dergi olup yılda en az iki kez yayınlanan uluslararası, hakemli bir dergidir

Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Editörler Kurulu tarafından incelenir.

Dergide; Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler yayınlanmaktadır. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof. Dr. Asılbek KULMYRZAEV


Editör
Prof. Dr. İsmail ŞEN
Yardımcı Editör
Doç. Dr. Selahattin ÇINAR

Devamını Okumak İçin Tıklayın

Cilt 10 - Sayı 2 - 28 Ara 2020
 1. Ordu’da kivi bitkilerinden izole edilen Fusarium türlerinin tanımlanması ve patojenisitesi
  Sayfalar 52 - 59
   Zeynep EVGİN, Muharrem TÜRKKAN
 2. Yerfıstığında Çinko Yaprak Gübresi Uygulamasının Verim Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 60 - 64
   Ahmet YENİKALAYCI, Mehmet ARSLAN
 3. Farklı Azot Dozlarının Kırşehir Sulu Şartlarında Yağlık Ayçiçeğinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri
  Sayfalar 65 - 70
   Ela ÜNLÜYURT, İsmail DEMİR
 4. Kırşehir Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 71 - 75
   Ali ŞAHİNER, İsmail DEMİR
 5. Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 76 - 83
   Hakan KIR, Bülent ÜNSAL
 6. The Effects Of Dietary Rumen-Protected Choline Supplementation on the Live Weight and Body Condition Score of Dairy Cows During the Transition Period
  Sayfalar 84 - 87
   Mustafa SALMAN, Niyazi ALAN
 7. COVID 19: взгляд студентов Ветеринарного факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас» на дистанционное обучение в условиях пандемии
  Sayfalar 88 - 92
   Askarbek TULOBAEV
 8. Topographic and Morphometric Study on Mental Foramen in Hemshin Sheep for Local Anesthesia
  Sayfalar 93 - 97
   Semine DALGA, Kadir ASLAN
 9. Türkiye Yöresel Yeni Koyun Tipi Of Koyunlarında GDF9 (FecG1) Gen Polimorfizmin PCR-RFLP Yöntemi ile Araştırılması
  Sayfalar 98 - 102
   Koray KIRIKÇI, Mehmet CAM
 10. Keçiboynuzu Posasının Kimyasal Kompozisyonu, İn-Vitro Sindirilebilirliği, Fenolik Bileşikler ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 103 - 109
   Hüseyin DEMİRBAŞ, Nurcan ÇETİNKAYA
 11. Kırgızistan'da Merada Yetiştirilen Atların Refah Düzeyini Belirleme Kriterleri
  Sayfalar 110 - 114
   Askarbek TULOBAEV
 12. Kan Beyin Bariyeri ve İlaç Geçiş Modulasyonu
  Sayfalar 115 - 121
   Aidai ZHUNUSHOVA
 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi © İletişim