Студенттердин жалпы саны

 

Факультет

К

Э

Жалпы

Ветеринария  факультети

     

Даярдоо курсу

39

30

69

1-курс

31

20

52

2-курс

18

25

43

3-курс

11

16

27

4-курс

7

11

18

5-курс

10

9

19

Жалпы

116

112

228

 

 

Чет өлкөлүк студенттердин саны

 

Факультет

К

Э

Жалпы

Ветеринария факультети

35

8

43

Жалпы

35

3

43

 

 

Илимий изилдөөлөр 

 

Иш чаралардын түрү

Даана

1

SCI журналдарда жарык көргөн макалалар саны

56

2

Эл аралык журналдарда чыккан макала саны 

64

3

Басылып чыккан китептердин саны

3

4

Бүткөрүлгөн долбоорлордун саны

8